ÄNGLABOK

Änglabok - Anna Olofsdotter Änglabok är en djup och humoristisk aforismsamling illustrerad med behornade, nakna änglar.

Aforismerna är enkla, kärnfulla och filosofiska. De fåordiga texterna bjuder på själsläkande sanningar kring den mänskliga existensen.

Änglabok 190:-

Några änglar ur Änglabok